PREGLED LIJEČNIKA INTEGRATIVNE MEDICINE

PREGLED LIJEČNIKA INTEGRATIVNE MEDICINE

Pomoću prvog pregleda u trajanju od cca 90 min. definirat ćemo glavne štetne čimbenike koji uzrokuju bolest i onemogućuju Vama potpuno zdravlje i užitak Definirati ćemo ciljeve koje ćete postići kao rezultat liječenja Dobit ćete metode za sveobuhvatno mentalno i fizičko čiščenje i ozdravljivanje organizma Cijena kompletnog integrativnog pregleda i konzultacije – 300 eura. Nazovite…

Read More

EDUKACIJA

Edukacija (putem predavanja, seminara, tematskih okruglih stolova i sl.) o osnovama psihofizičke sigurnosti i preživljavanja u vrijeme globalnog kozmičko-biološkog restrukturiranja planeta, mogućnostima zajedničkog djelovanja, predviđanja (prognoze, prekognicije) i utjecaja na okoliš. Tečaj iz hipnoterapije (tjelesno orijentirana hipnoterapija, transpersonalna hipnoterapija, regresoterapija u transu, elementi NLP, metode rada direktno s podsviješću) Edukacija medicinskog osoblja i svih zainteresiranih…

Read More