• Edukacija (putem predavanja, seminara, tematskih okruglih stolova i sl.) o osnovama psihofizičke sigurnosti i preživljavanja u vrijeme globalnog kozmičko-biološkog restrukturiranja planeta, mogućnostima zajedničkog djelovanja, predviđanja (prognoze, prekognicije) i utjecaja na okoliš.
  • Tečaj iz hipnoterapije (tjelesno orijentirana hipnoterapija, transpersonalna hipnoterapija, regresoterapija u transu, elementi NLP, metode rada direktno s podsviješću)
  • Edukacija medicinskog osoblja i svih zainteresiranih osoba o osnovama eniologije, psihofizike, kozmologije s maksimalnim uključivanjem stečenog znanja u praktičnu aktivnost.

CIJENA – NA UPIT

Za više informacija konaktirajte Dr.Saranchu na email: ili na broj gsm/whatsup/viber +385 99 3888898

NAPOMENA: Naplata se vrši u gotovini s izdavanjem računa ili na IBAN klijentski račun banke 

    PRIJAVA