PROGRAM DETOCRE – COUČING ISCJELJENJA

U roku od 5 tj. (25 dana) pod nadzorom i radom na boboljsanju vaseg zdravstvenog stanja s doktorom medicinskih znanosti, liječnikom opće prakse ćete proći put individualnog coachinga:

  1. Definiranje uzroka vaših zdravstvenih tegoba i procjena mogućnosti djelomicčnog ili potpunog ozdravljena

2. Edukacija vezano za psihičko i fizičko funkcioniranje vašeg organizma

3. Definiranje čimbenika i štetnih tvari u svakodnevnom životu koji pogoršavaju vaše zdravstveno stanje

4. Putem hipnoterapije pronalazak čimbenika koji uzrokuju psihosomatske bolesti (više od 80% tegoba, simptoma, dijagnoza) i prekid njihovog štetnog djelovanja na vaš organizam

5. Čiščenje organizma (detoks) uz pomoć limfne drenaže

6. Individuali savjeti i preporuke o prehrani

7. 24/5/25 dana on-line podrške – praćenja

8. Opcionalno: fungoterapija (prihrambeni dodaci prehrani od lavlje gljive, muhare)

Nakon polaska programa i poštivanje svih datih preporuka uz poboljšanje zdravstvenog stanja također dobivate trajnu garanciju.

CIJENA PROGRAMA (DETOCRE 2) – 3000 eura

NAPOMENA: Naplata se vrši u gotovini s izdavanjem računa ili na IBAN klijentski račun banke 

    PRIJAVA